Rene søer, åer og Øresund

I Rudersdal bliver der hvert år udledt over 650 millioner liter kloakvand direkte ud i naturen. Det sker 94 steder i kommunen. 

Det er ikke godt for naturen, og det gør, at vi ikke kan bade i søer og i Øresund, når vandet er forurenet af kloakvand. Det skal vi have stoppet. 

Det er en stor opgave, som kommer til at tage mange år, og som kommer til at koste penge for skatteborgere og boligejere. Rent vand kræver store investeringer i kloaknettet, store forsinkelsesbassiner og udvidede rensningsanlæg. Der er ikke én let løsning, men vi skal bruge alle metoder og teknologier for at komme i mål.

Målet er klart: Rent vand i søer, åer og Øresund!