God tid hos lægen

Når vi går til lægen, skal der være god tid. Det skal ikke være noget, som hastes igennem. Der skal være tid til at få stillet spørgsmål,og der skal være tid til at tale om de forskellige behandlingsmuligheder som findes. Det er vigtigt, at man som patient bliver lyttet til og inddraget i beslutninger om sit eget behandlingsforløb. 

Det kræver, at lægerne har bedre tid. Og det kræver, at der sidder færre patienter i venteværelset. Der skal være flere praktiserende læger, så der kan blive bedre tid til den enkelte patient. Og så skal både praktiserende læger og hospitalslæger aflastes af andet sundhedspersonale f.eks. sygeplejersker og fysioterapeuter.

I dag laver lægerne alt for meget papirarbejde, som sagtens kunne klares af andre. 

Vi skal være meget bedre til at bruge lægesekretærer og alle de andre dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Den tid, som frigives, skal gå til mere tid sammen med patienten.