Patienten først

Jeg vil altid prioritere på patienten før systemet

Jeg mener at patienten skal før systemet, og jeg vil i mit arbejde i regionen altid have for øje om en beslutning er til gavn for patienten eller ej. Hvis en ændring eller beslutning ikke er til gavn for patienten, så vil jeg være imod. Så enkelt kan det siges.

Som borger i et land med verdens højeste skattetryk, har man nemlig også en berettiget forventning om at få en god, hurtig behandling af høj kvalitet når man bliver syg. 

Jeg har 3 hovedmærkesager, som jeg vil give et særligt fokus i regionsrådet:

  • Styr på 1813
    Borgerne i Region Hovedstaden kan ikke være tjent med en ringere sundhedsfaglig rådgivning end i resten af Danmark. Derfor vil jeg have de praktiserende læger i front på 1813, ligesom de er det i de øvrige regioners vagtlægeordninger. Og så skal ventetiden reduceres markant.

  • Fokus på kræftbehandling
    Vi kende alle en som har været ramt af kræft. Kræft er en forfærdelig sygdom. Kræftpakkerne burde være patienternes garanti for at få hurtig behandling, men desværre overholder vi ikke max-ventetiderne i kræftpakkerne. Det er uacceptabelt. Jeg vil sikre, at vi overholder kræftpakkerne til punkt og prikke, så patienterne kan være sikre på at få behandling til tiden.

  • Flere hospicepladser
    Ikke alle kan overleve deres sygdom. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer ro og værdighed om den sidste tid. Der er hospice et rigtig godt tilbud. Desværre er det langt fra alle som visiteres til hospice, som rent faktisk når at komme på hospice. Jeg vil kæmpe for flere hospicepladser, og gode vilkår for børnehospice. Hospicesagen ligger mit hjerte meget nært.